Distriktssköterska - mottagning

Våra distriktssköterskor har en bred och mångårig erfarenhet och dessutom en särskild utbildning inom sina respektive ansvarsområden.

Distriktssköterskorna hjälper dig med allt från såromläggningar, injektioner, suturtagning, utprovning av inkontinenshjälpmedel, blodtryckstagning samt andra hälsofrågor.

Vår målsättning är att ha hög tillgänglighet och ge god service med ett professionellt bemötande.

Vi erbjuder dig

  • Blodtryckskontroll
  • Sårvård
  • Suturtagning
  • Inkontinensmottagning
  • Influensavaccinering | Läs mer
  • Diabetesmottagning | Läs mer
  • Injektioner
  • Rådgivning gällande; kost, rökning, alkohol, motion, övervikt

Astma / Kol

Råd, utbildning och medicinering minimerar besvären

Våra läkare ger dig råd och utbildning om astma/kolsjukdomar och om hur du skall medicinera för att minimera besvären. 

Vår distriktssköterska Maria Jacobsson utför spirometriundersökningar, som är en mätning av din lungfunktion. 

Maria ger även råd och stöd vid rök- och snusavvänjning.

För konsultation ring 035 14 60 90.

Läs mer på:
1177.se
Astmaoallergiforbundet.se
Kol.se
Astmainfo.se
Slutarokalinjen.org