Kurator

Det goda samtalet öppnar nya vägar till lösningar och lugn

Vår kurator, Anna Santesson, är huvudsakligen inriktad på samtalsbehandling när det gäller kristillstånd, stressituationer, ångest- och depressionstillstånd samt andra närliggande områden. 

Besök hos kuratorn kostar 100 kronor. Högkostnadsskyddet gäller.

Vår kurator har mottagning måndag till fredag.

Telefonnummer 035 14 60 90.