BVC Kattungen

Vi följer ditt barns utveckling från födsel till skolstart

Vårt BVC-team består av Ulrike Kötz, BVC-läkare, Joakim Nilsson, BVC-läkare, Pia Plomgren, BVC-sköterska, och Mattias Karlsson, BVC-psykolog.

Verksamheten på vår barnavårdscentral bedrivs i enlighet med de riktlinjer som utarbetats av Socialstyrelsen samt nationellt utarbetade basprogram. Detta innebär att vi följer barnets utveckling från födsel till skolstart, vilket betyder kostnadsfria hälsoundersökningar, vaccinationer samt hälsorådgivning/upplysning. 

Vi erbjuder dig

 • Kontroll av syn och hörsel
 • Hälsokontroller
 • 2-, 3-, 4- och 5-årskontroller
 • Läkarkontroller
 • Vaccinationer (länk till vaccinationssidan)
 • Hembesök för nyfödda
 • Amningsrådgivning
 • Kostrådgivning
 • Hälsosamtal
 • Föräldrautbildning
 • Psykologsamtal
 • Spädbarnsmassage

Vid olika åldrar kallar vi också ditt barn till läkare för hälsokontroll. Detta sker på bestämd tid efter överenskommelse. Vid besök på våra barnavårdscentraler har du alltid möjlighet att ta upp och få hjälp med de problem som kan uppstå kring ditt barn. Det finns alltid tid att i lugn och ro prata med oss om oro, funderingar och glädjeämnen som du upplever hos barnet.