Välkommen till KMT-mottagningen Göteborg.

KMT-mottagningen är en fysioterapeutisk mottagning med inriktning psykisk ohälsa som riktar sig till personer med långvarig stressproblematik, ångest, lindrig/måttlig depression, posttraumatiskt stressyndrom samt utmattningssyndrom.


KMT-mottagningen Göteborg är en privat mottagning belägen i centrala Göteborg och drivs i samarbete med Praktikertjänst AB och har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.