Välkommen till KMT-mottagningen Göteborg.

KMT-mottagningen är en fysioterapeutisk mottagning med inriktning psykisk ohälsa som riktar sig till personer med långvarig stressproblematik, ångest, lindrig/måttlig depression, posttraumatiskt stressyndrom samt utmattningssyndrom.


KMT-mottagningen Göteborg är en privat mottagning belägen i centrala Göteborg och drivs i samarbete med Praktikertjänst AB och har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.


Vänlig visa omtanke och använd munskydd vid besök. Stanna hemma vid symtom, håll avstånd och ha en god handhygien. Tillsammans skapar vi trygghet för alla.