Besöket

Vid ditt första besök går vi igenom vilka besvär som är mest aktuella för dig i dagsläget, delvis med hjälp av att du fyller i ett självskattningsformulär. Vi går även igenom om det är vissa besvär som funnits med dig under en längre tid. Tillsammans går vi igenom vilka mål du har med behandlingen samt vad som är möjligt utifrån den situationen du befinner dig i.

Vanligt är att man träffas vid 5 behandlingstillfällen, därefter gör vi en utvärdering. Där går vi också igenom om det skulle vara aktuellt med en längre behandlingsperiod. Behandlingen kan sedan ske både individuellt och/eller i grupp.