Staplade stenar

Om mig

Jag heter Peter Odenhov och har arbetat som Leg. fysioterapeut/ Leg. Sjukgymnast med inrikting psykiskt ohälsa sedan 2001. Jag har främst varit verksam inom psykiatriskt specialistvård och inom traumabehandling av krigs- och tortyrskadeoffer. Den behandlingen som jag kan erbjuda kan bäst beskrivas som kroppsorienterad terapi. Jag har framför allt specialiserat mig inom stress- och traumaområdet.

Jag har bland annat terapeutisk kompetens inom Basal Kroppkännedom, fördjupning inom autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd , Narrative Exposure Therapy (NET), Tension/trauma release exercise (TRE) samt Motiverande samtal (MI).

Fysioterapi inom mental hälsa är mer än bara fokus på kroppen. Att tex träna upp förmågan till reflektion och att försöka sätta ord på kropps/känsloyttringar är viktiga beståndsdelar i behandlingen. Detta underlättas genom att man blir mer bekant med kroppens kamp/flyktsystem, vad som sker i kroppen vid olika sorters stresspåslag och på olika sätt kunna självreglera och stabilisera detta på egen hand.

Läs mer om detta här: https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/mental-halsa/profiliering/a5-folder-mental-halsa.pdf