Arbetsterapi

En arbetsterapeut är en del i teamet när det gäller att stödja en person att återgå till arbete och vid aktivitetshinder i vardagen.

Vår legitimerade arbetsterapeut Håkan Hamberg har mottagning för:

  • behandling och träning av händer vid olika sjukdomstillstånd eller efter skada/operation.
  • ortosutprovning (handledsstöd)
  • ergonomisk rådgivning med många tips för en fungerande vardag

Han deltar i arbetsförmågeutredningar, gör basala demensutredningar m.m.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Välkommen!

Här arbetar

Bild: Håkan Hamberg

Håkan Hamberg

Arbetsterapeut