Distriktsläkare

Vi har fast anställda läkare på mottagningen. Periodvis har vi även underläkare som gör sin AT- eller ST-tjänstgöring hos oss. Här nedan kan du läsa mer om våra olika läkare.

Tidsbokning

Kontakt för tidsbokning via 1177:s e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00. Tider kan finnas samma dag efter behov samt planerade tider för det som inte är lika brådskande.

Utbildningsläkare

Hos oss kommer du ibland att möta utbildnings-/underläkare (AT- och ST-läkare). Vi tycker det är viktigt att läkare under utbildning ges möjlighet att skaffa sig erfarenhet av patientarbete vid en välfungerande vårdcentral. Dessutom vet vi att det är bra för hela vårdcentralens arbete med inflytandet från nyutbildade och entusiastiska läkare som kommer med sina färska kunskaper. Varje utbildningsläkare vid Koppardalens vårdcentral har en av våra ordinarie distriktsläkare som personlig handledare.

AT-läkare är läkare som genomgått läkarutbildningen under 5,5 år och tagit läkarexamen. För att få läkarlegitimation krävs sedan nästan två års AT (=allmäntjänstgöring). Denna görs vid sjukhusklinikerna och avslutas med 6 månader på en vårdcentral.

ST-läkare är läkare som kommit lite längre. De har fått sin legitimation och gör sin specialistutbildning, i vårt fall för att bli specialist inom allmänmedicin. Denna utbildning tar ytterligare ca 5 år och innebär framför allt tjänstgöring under handledning på vårdcentral men också viss tjänstgöring på olika kliniker på lasarettet (bl a invärtesmedicin, barn- och ungdomsmedicin och psykiatri).