MVC/BVC - Psykolog

En psykolog inom mödra- och barnhälsovården (MHV/BHV) tar emot blivande föräldrar, barn 0-6 år och deras föräldrar för föräldrastöd, psykologiska bedömningar, föräldrakonsultationer, korttidsbehandlingar samt genomför barnutredningar på BVC-nivå.

Du kan få kontakt med vår psykolog antingen genom vår BVC-sköterska eller genom vår barnmorska på MVC.

Kontakterna kan gälla:

  • Hur det är att vänta/föda barn
  • Hur familjen mår under nyföddhetsperioden
  • Föräldrarådgivning – exempelvis syskonsvartsjuka, trots, sömnproblem
  • Psykologbedömning av barn