MVC/BVC - Psykolog

En psykolog inom mödra- och barnhälsovården (MHV/BHV) tar emot blivande föräldrar, barn 0-6 år och deras föräldrar för föräldrastöd, psykologiska bedömningar, föräldrakonsultationer, korttidsbehandlingar samt genomför barnutredningar på BVC-nivå.

Du kan få kontakt med vår psykolog Charlotte Knöös antingen genom barnavårdscentralen (BVC) eller vår barnmorska på mödravårdscentralen (MVC).

Kontakterna kan gälla:

  • Hur det är att vänta/föda barn
  • Hur familjen mår under nyföddhetsperioden
  • Föräldrarådgivning – exempelvis syskonsvartsjuka, trots, sömnproblem
  • Psykologbedömning av barn

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Här arbetar

Bild: Charlotte Knöös

Charlotte Knöös