Distriktssköterska

Vi har fast anställda sjuk- och distriktssköterskor.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00. Akuta tider kan finnas samma dag efter behov samt planerade tider för de ärenden som inte är lika brådskande.

Avdelningar

Astma/KOL

Anette Hammarström är vår astma/KOL- sköterska. Hon är även utbildad inom rökavvänjning. Hon utför bl a spirometri (lungfunktionsmätning), allergiprovtagning m.m.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Här arbetar:

Anette Hammarström

Distriktssköterska

Länkar om astma

  • Astma- och allergilinjen
  • Astma- och allergiförbundet
  • 1177.se – astma
  • Hjärt-lungfonden – astma
  • Användarinstruktion för inhalatorer

Länkar om KOL

  • Leva med KOL
  • Hjärt-lungfonden – KOL
  • 1177.se – KOL
  • Användarinstruktion för inhalatorer

AVK-mottagning (blodförtunnande)

Victoria Norin Wikman ansvarar för AVK-mottagningen. AVK handlar om blödnings- och trombossjukdomar (=blodproppar). Vi bl a kontrollerar blodförtunnande medel (t ex Waran, Eliquis) till patienter med hjärtsjukdomar t.ex. förmaksflimmer.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Här arbetar:

Victoria Norin Wikman

Distriktssköterska

Blodtryck- och hjärtkärlsmottagning

Anna-Karin Svennar ansvarar för blodtrycks- och hjärtkärlmottagningen. Hon kartlägger riskfaktorer och ger livsstilsråd för att förebygga detta stora folkhälsoproblem, som högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom är.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Här arbetar:

Anna-Karin Svennar

Sjuksköterska

Diabetesmottagning

Vår diabetessköterska Jenny Nygårds erbjuder utbildning och information till dig med diabetes och dina närstående, individuellt eller i grupp. Vi arbetar även förebyggande genom att ge information och vägledning i livsstilsfrågor för personer med pre-diabetes, vilket är ett förstadium till sjukdomen.

Jenny samarbetar med andra vårdgivare kring diabetessjukdom, exempelvis dietist och fotterapeut.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Här arbetar:

Jenny Nygårds

Sjuksköterska

Här arbetar

Bild: Jaana Wisén

Jaana Wisén

Distriktssköterska, verksamhetschef

Bild: Lena Andersson

Lena Andersson

Distriktssköterska, inkontinens

Bild: Maria Öjemalm

Maria Öjemalm

Distriktssköterska

Bild: Victoria Norin Wikman

Victoria Norin Wikman

Distriktssköterska, AVK (blodförtunnande)

Bild: Anette Hammarström

Anette Hammarström

Distriktssköterska, astma/KOL

Bild: Jenny Nygårds

Jenny Nygårds

Distriktssköterska, diabetes

Bild: Sofia Storsved

Sofia Storsved

Distriktssköterska

Bild: Anna-Karin Svennar

Anna-Karin Svennar

Sjuksköterska, blodtryck/hjärt-kärl