KBT samtalsterapi

Det finns tillfällen i livet då en samtalskontakt är ett sätt att komma vidare och må bättre. Kanske upplever du svårigheter att hantera en livssituation, sorg, kris, nedstämdhet/depression, oro/ångest eller stress.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och betyder att man arbetar med att förändra sina tankar, känslor och handlingsmönster. Terapin är mer inriktad på nuet och framtiden, än på det förflutna.

Anmäl ditt intresse för KBT samtalsterapi via 1177:s e-tjänster eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00