Receptförnyelse

Region Västmanland har beslutat att vi inte längre får ta emot receptbegäran via e-post.

Du rekommenderas att använda www.1177.se i stället.

Vill du ringa oss om dina recept i stället kan du göra detta på 021-473 30 00. Tänk på att tala tydligt!

Om du har synpunkter på detta ber vi Dig kontakta Vårdval Västmanland