Hälsocenter

Hälsocenter är en verksamhet som funnits inom Region Västmanland i 10 år och erbjuder stöd och vägledning för personer i behov av att förändra ohälsosamma levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, stress, sömn och tobak. Vi har också självhjälpsgrupper (vid självhjälpcenter) där man träffar andra med gemensamma erfarenheter eller problem.

https://www.1177.se/Vastmanland/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Halsocenter-Vasteras/

Och till självhjälpsgrupper

https://www.1177.se/Vastmanland/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Sjalvhjalpscentrum-Vastmanland/