BVC

BVC-mottagningen har tidsbeställd mottagning.

Jessica          021-473 89 54
Cecilia          021-473 89 55
Marie            021-473 89 56

Telefontid är måndag-fredag 08:15-09:00.

OBS! Det kan förekomma bokade sköterske- eller läkarbesök under ordinarie telefontid,
Det går alltid att lämna meddelande för att bli uppringd så snart möjlighet finns, senast nästkommande vardag.