Välkommen till LäkarGruppen

Vi har startat hud- och estetikmottagning. Läs mer under fliken "Hälsokontroller" ovan.

Läs om coronaintyg, coronatest, covidintyg, PCR-test, PCR-intyg, antigentest (RAT), vaccinationsintyg, antikroppstest och antikroppsintyg under fliken "Hälsokontroller" ovan.

~~~~

Information om vaccination samt provtagning för corona hittar du här och här.

~~~~

LäkarGruppen är en vårdcentral inom Vårdval Västmanlands primärvårdsprogram.
Vi har nytt telefonnummer: 021-473 30 00

~~~~

OBS!!! Regionfullmäktige har beslutat om att telefonbesök ska avgiftsbeläggas. 
Den nya avgiften gäller från den 1 september 2021. Avgiften är 170 kronor för telefonbesök inom primärvården. OBS!!!

~~~~

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Du kan även få information och kontakt med oss via www.1177.se. När vi har stängt ringer du 1177 vid behov av sjukvård eller sjukvårdsrådgivning. Region Västmanland har infört besöksförbud på sina vårdavdelningar. Alla besök som kan ersätts för närvarande av telefonkontakt, i synnerhet för dem över 60 år.

Labb har öppet kontorsdagar 08.00-11.00 och 13.00-15.00