Cellprovtagning och cellförändringar

Cellprovtagning

Cellprov görs regelbundet på kvinnor i Sverige för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Provet tas från livmodertappen i underlivet vid en gynekologisk undersökning.

I Region Västmanland är gynekologisk cellprovtagning avgiftsfri sedan den 1 januari 2018.

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Från och med året du fyller 23 år erbjuds du cellprovtagning regelbundet. På så sätt ökar chansen att upptäcka och behandla cellförändringar i ett tidigt stadie, innan det utvecklas till livmoderhalscancer. Det är viktigt att du går till provtagningen när du blir kallad.

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning - 1177

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från livmodertappen, det vill säga den nedersta delen av livmoderhalsen som mynnar ut i slidan. Provet kan i ett tidigt skede visa om du har cellförändringar.

De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar och läker oftast av sig självt, men en del behöver tas bort eftersom cellförändringar i vissa fall kan utvecklas till cancer.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar som upptäcks enkelt kan tas bort innan de har utvecklats till cancer. Cellprov kan ibland visa på cancer, även om det är mycket ovanligt.

Bra att tänka på inför undersökningen
Provtagningen är helt riskfri och du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens. Har du mens den dag du ska göra provtagningen bör du boka om din tid.

Det går att göra en gynekologisk cellprovtagning även om du är gravid.

Så går undersökningen till
Först får du klä av dig kläderna på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller gynekologen kan ta provet på lite olika sätt men oftast används en mjuk spatel som stryks lite lätt mot livmodertappen. Därefter stryks en liten mjuk borste där livmoderhalstappen börjar.

Många upplever att det känns ovant eller obehagligt att ligga i en gynekologstol men provtagningen tar bara någon minut och det brukar inte göra ont. En del kan känna ett lättare obehag, men det går över snabbt.

Cellförändringar

Man kan ha olika typer av cellförändringar i livmoderhalsen. Oftast beror de på en virusinfektion och läker av sig själva. Men det finns några typer av cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. De orsakas nästan alltid av HPV, humant papillomvirus.

HPV är ett vanligt virus och kan delas in i över hundra olika typer. De flesta av dem är ofarliga, men det finns några få som kan orsaka cellförändringar och i sin tur leda till cancer. 98 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV-virus.

Symptom vid cellförändringar

De flesta som har HPV märker ingenting. Man kan ha HPV utan att veta om det. Cellförändringar ger inga besvär eller symptom. De kan enbart upptäckas genom cellprov.

Så uppstår cellförändringar i livmoderhalsen

HPV sprids från person till person när slemhinnor eller hud kommer i kontakt med varandra. De HPV-virus som ger cellförändringar (och livmoderhalscancer) överförs via slemhinnorna, vid alla typer av sex. Har man cellförändringar i livmoderhalsen beror det på att man vid något tillfälle blivit smittad av HPV när man haft sex. Sedan tar det lång tid, cirka 10–15 år, innan cellförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer.

Cellförändringarna i sig är inte ärftliga, men om man har någon nära släkting som har haft cellförändringar kan det finnas en viss ökad risk att man själv utvecklar cellförändringar.

Diagnos

Om du är kvinna och 23–64 år kommer du regelbundet att kallas för att lämna cellprov. Antingen får du ett självtest för HPV-screening (länka till 1177?) hemskickat i din brevlåda då du själv tar provet enligt medföljande beskrivning eller så får du kallelse till barnmorska eller gynekolog som tar ett cellprov från livmoderhalsen. Efter att du har lämnat ditt cellprov får du svar inom fyra veckor. Om du får ett självtest hemskickat men ändå önskar ta prov hos din barnmorska så går det också bra, kontakta då din barnmorskemottagning för tidsbokning.

Drygt 90 procent av proven är normala, vilket innebär att ingenting mer behöver göras tills du kallas nästa gång. I några fall kan man dock vid analys av cellprovet se cellförändringar. Cellförändringarna i sig är ingen sjukdom men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer.

Vad händer om provet visar någon avvikelse?

Om provet visar någon avvikelse kommer du att få en tid till gynekolog på Kvinnokliniken inom 3 månader för utredning och eventuellt behandling. Ibland måste cellförändringar tas bort med ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Ett behandlingsprogram för cellförändringar finns. Varken cellförändringar eller en normal behandling av dessa påverkar dina framtida möjligheter att få barn.

Vad kan jag göra själv?

Detta kan du själv göra för att förebygga att inte bli smittad av HPV-virus och för att upptäcka eventuella cellförändringar i tid:

  • Gå regelbundet på dina cellprovskontroller, det är det bästa sättet att upptäcka cellförändringar i tid.
  • Vaccinera dig. Du kan vaccinera dig mot några av de vanligaste HPV-typerna som kan leda till livmoderhalscancer. Du får inte vara smittad av HPV-virus när du vaccinerar dig och det är därför bäst att vaccinera sig innan man börjat ha sex. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Skyddet är dock inte fullständigt, så det är viktigt att du fortsätter att gå på dina cellprovskontroller även om du är vaccinerad.
  • Kondom kan ge ett visst skydd mot HPV.
  • Undvik att röka. Risken att få cellförändringar ökar med rökning.