Välkommen till Lundagårds endoskopi i Lund

Lundagårds Endoskopi erbjuder gastroskopi och coloskopiundersökningar på remiss. Vi samarbetar med regionens vårdcentraler och sjukhusens mottagningar.


Avtal finns med Region Skåne, samma patientavgifter som regionens övriga mottagningar.


Mottagningen finns på bottenvåningen i Läkarhuset Ellenbogen, Snapperupsgatan 12, 211 35 Malmö.


Goda parkeringsmöjligheter finns på Petri p-huset eller Aimo Park Von Connow p-huset.


Coronavirus: Lundagårds Endoskopi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber, hosta, muskelvärk ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.


Om du som patient inom en 14-dagarsperiod innan ditt mottagningsbesök/operation har vistats inom ett område som av folkhälsomyndigheten är angivet som riskområde gällande Covid-19 (Coronavirus) skall du kontakta kliniken på 046- 460 10 30 alternativt via mail: lundagardsendoskopi@ptj.se


Du kommer då att erbjudas en ny tid efter att inkubationstiden förflutit.


 


OBS:


Vi kommer att flytta verksamheten från befintliga lokalen i Lund till Läkarhuset Ellenbogen på  Snapperupsgatan 12, 211 35 Malmö.


Medicinska aktiviteten i nya lokalen startar den 19.09.2022


 


 


 


 


 

Kontakt Klicka här