Gastroskopi

Allmänt

Vid gastroskopi undersökes matstrupe, magsäck och delar av tolvfingertarmen med ett böjligt instrument. Undersökningen som tar 1 - 3 minuter. Du kommer att få lokalbedövning i svalget som verkar i ca 30 min. Vid behov ges lugnande medicin. Provtagning från slemhinnan kan utföras och detta utan obehag.

Förberedelser

Det enda förberedelsen inför undersökningen är att du iakttar 6 timmars fasta, ingen mat eller dryck. Om du får lugnande medicin i samband med undersökningen, är det olämpligt att köra bil mer den dagen. Planera transportsätt utifrån detta.

Hur går undersökningen till?

Före undersökningen sprejas lokalbedövning i svalget, detta för att dämpa kväljningsreflexerna. Vid undersökningen ligger man på vänster sida. En bitring placeras mellan tänderna för att skydda instrumentet. Undersökningen gör inte ont men kan upplevas lite obehaglig. Man kan andas som vanligt, genom näsa eller mun, under undersökningen.

Om du är orolig för undersökningen kan du också få avslappnande och/eller smärtstillande medel innan undersökningen påbörjas. Vi erbjuder också i.v. sedering med Propofol till alla patienter som är godkända av vår narkosläkare.

Om du får lugnande medicin i samband med undersökningen, är det olämpligt att köra bil mer den dagen. Planera transportsätt utifrån detta.

Efter undersökningen

Läkaren/endoskopisten som gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt. Om vävnadsprover skickats för mikroskopisk granskning, kommer svaret när analysen är klar, ca 2-3 veckor. Man kan äta och dricka normalt när bedövningen i svalget har släppt, efter ca 30 min.