Vi som jobbar på mottagningen

Nils-Eric Nilsson
Specialist i kirurgi, tidigare överläkare i Helsingborg som arbetat med akutkirurgi under många år. Senaste åren har Nils-Eric coloskoperat och gastroskoperat på heltid i Lund.

Jessica Knuutinen
Operationssjuksköterska, med erfarenhet av både ortopedi och kirurgi samt senaste året bred erfarenhet av coloskopiverksamhet.

Johanna Laurell
Med erfarenheter från endoskopiverksamhet både från Capio i Lund samt
Endoskopienheten i Malmö.