Barnavårdscentral

BVC erbjuder kostnadsfria, återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd under barnets förskoletid. Alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård och aktivt erbjudas att ansluta sig till Barnavårdcentralen.

Inom barnhälsovård arbetar man efter nationella riktlinjer, utfärdade av Socialstyrelsen.

Vårt mål är tillsammans med föräldrarna

 • främja barnens hälsa, trygghet och utvecklig från 0–6 år

 • ge stöd i föräldraskapet

 • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barnet

 • att uppmärksamma och förebygga risker för barnet i närmiljö och i samhället

Vi erbjuder

 • regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt enligt basprogrammet

 • vaccinationer enligt basprogrammet

 • samtal och rådgivning

 • amningstöd

 • stöd i föräldraskapet

 • temagrupper

 • olycksfallförebyggande råd

 • Drop in mottagning till läkare för barn t.o.m. 10 år med akuta besvär vardagar 08.00-08.30. Anmälan görs i receptionen.

Vi som jobbar på BVC

Madeleine Svensson 0520-400 104
Maria Edlund 0520-400 114
Anna Ferm 0520-400 119

Vi har telefontid hela dagen. Lämna namn och telefonnummer via telefonsvararen så blir du uppringd så snart möjlighet finns.

Barnpsykolog är knuten till verksamheten. Kontakt förmedlas via distriktssköterskan på barnavårdscentralen.

Viktiga telefonnummer

Giftinformationscentralen 112
SOS 112
Barnmottagning NÄL 010-435 20 00
Sjukvårdsrådgivningen 1177