Välkommen till Barnavårdscentralen!

BVC erbjuder kostnadsfria återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd under barnets förskoletid. Alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård och aktivt erbjudas att ansluta sig till Barnavårdscentralen. Inom barnhälsovård arbetar man efter nationella riktlinjer utfärdade av Socialstyrelsen.

Vårt mål tillsammans med föräldrarna är att

  • Främja barnens hälsa, trygghet och utvecklig.
  • Ge stöd i föräldraskapet.
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barnet.
  • Att uppmärksamma och förebygga risker för barnet i närmiljö och i samhället.

Vi erbjuder

  • Regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt enligt basprogrammet.
  • Vaccinationer enligt basprogrammet.
  • Samtal och rådgivning.
  • Amningsstöd.
  • Stöd i föräldraskapet.
  • Olycksfallsförebyggande råd.

Barnpsykolog är knuten till verksamheten. Kontakt förmedlas via distriktssköterskan på barnavårdscentralen eller direktkontakt till Fyrbodals psykologenhet för mödra- och barnhälsovård.

Vi som jobbar på BVC

Maria Edlund, teamledare   0520-400 114
Madeleine Svensson              0520-400 104          
Lisbet Johansson                    0520-400 119

Vi har telefontid hela dagen. Lämna namn och telefonnummer via telefonsvararen så blir du uppringd så snart möjlighet finns.

Viktiga telefonnummer

Giftinformationscentralen 112.
SOS 112.
Sjukvårdsrådgivningen 1177.
Barnmottagningen NÄL 010-435 20 00
Amningsmottagningen NÄL 010-435 24 30, val 4.
Familjecentrum 0520-49 5412 , E-post: familjecentrum@trollhattan.se