Läkarmottagning

 

Läkare

 • Bengt Aldell, distriktsläkare/verksamhetschef
 • Madeleine Lundell, distriktsläkare/medicinskt ansvarig läkare
 • Jonas Lundberg, distriktsläkare/medicinskt ansvarig läkare
 • Maria Johansson, distriktsläkare
 • Mareb Alhayani, distriktsläkare
 • Kristian Lindquist, distriktsläkare 
 • Christoffer Ruus, ST-läkare - föräldraledig 
 • Agnieszka Mielnicka, ST-läkare
 • Emil Cedergårdh, ST-läkare
 • Daniel Steinborn, ST-läkare 
 • Alice Larsson, AT-läkare 

Vi erbjuder alla våra patienter en fast läkarkontakt vid planerade besök. Vid akuta läkarbesök får man träffa den läkare som är jour just den dagen, såvida inte din läkare har lediga tider. Din fasta läkarkontakt kan variera under vissa korta perioder pga sjukdom, föräldraledighet eller liknande. Vår personal vet vem som under dessa omständigheter tagit över och är din fasta läkarkontakt.

Du som är 75 år eller äldre och har kommunal hemtjänst, hemsjukvård eller är bosatt på kommunalt äldreboende har läkare Maria Johansson som fast läkarkontakt.