Äldremottagning

På vår äldremottagning arbetar Maria Johansson, distriktsläkare med specialisintresse för geriatrik och Monica Bolin distriktssköterska. Vi samarbetar med hemsjukvård och hemtjänst och ansvarar för läkarinsatser på kommunens särskilda boenden, (SÄBO) i vårt område.

Till äldremottagningen kan man boka till om man vill gör en årlig läkemedelsgenomgång/årskontroll eller har andra frågor om sin hälsa och medicinering. Vi inriktar oss särskilt på målgruppen kvinnor och män 75 år och äldre.

Äldremottagningens personal kan även göra hembesök för undersökning och provtagning i utvalda fall. Vid brådskande ärende är självklart alla patienter välkomna till vår ordinarie akutmottagning som vanligt.