Äldremottagning

På vår äldremottagning arbetar Maria Johansson, distriktsläkare med specialistintresse för geriatrik, Monica Bolin distriktssköterska och Anna Pettersson sjuksköterska. Vi samarbetar med hemsjukvård, hemtjänst och ansvarar för läkarinsatser på kommunens särskilda boenden, (SÄBO) i vårt område.

Till äldremottagningen kan man boka sig om man vill göra en årlig läkemedelsgenomgång/årskontroll eller har andra frågor om sin hälsa och medicinering. Vi inriktar oss särskilt på målgruppen kvinnor och män 75 år och äldre.

Äldremottagningens personal kan även göra hembesök för undersökning och provtagning i utvalda fall. Vid brådskande ärenden är självklart alla patienter välkomna till den ordinarie mottagningen på vårdcentralen.