Psykoterapi

Vi har tillgång till kuratorer och legitimerade psykoterapeuter via nyskrivet samarbetsavtal med S:t Lukasstiftelsen i Vänersborg. För kontakt med dem krävs först besök hos läkare för bedömning som sedan får skriva remiss dit om behov finns.