Psykoterapi

Britt-Marie Leonsson

Vår legitimerade psykoterapeut Britt-Marie Leonsson erbjuder samtalsbehandling till patienter som remitteras från distriktsläkare. Gäller patienter som är listade på Maria Alberts vårdcentral.

Britt-Marie erbjuder enskilda samtal, psykoterapi eller korttidsterapi för personer med psykisk ohälsa, bedömningar, rådgivning, behandling och rehabilitering. Samtalen baseras på PDT (psykodynamisk terapi) och KBT (kognitiv beteendeterapi).

Vår psykoterapeut behandlar:

 • lätta till medelsvåra depressioner
 • lätt till medelsvår ångest
 • paniksyndrom
 • stressreaktioner
 • utmattningssyndrom
 • krisreaktioner

och i vissa fall

 • social fobi
 • lättare tvångssyndrom
 • GAD och PTSD

 

Sophie Gillgren

Vår legitimerade psykolog Sophie Gillgren erbjuder samtalsbehandling till patienter som remitteras från distriktsläkare. Gäller patienter som är listade på Maria Alberts vårdcentral.

Sophie erbjuder enskilda samtal för personer med psykisk ohälsa, bedömningar, rådgivning, behandling och rehabilitering. Samtalen baseras på KBT (kognitiv beteendeterapi) och anpassas efter patientens problem.

Vår psykolog kan hjälpa dig som upplever:

 • nedstämdhet och depression
 • oro och ångest
 • sömnproblem
 • stress och utmattning
 • fobi
 • sorg och krisreaktion