Psykoterapi

Britt-Marie Leonsson

Vår legitimerade psykoterapeut Britt-Marie Leonsson erbjuder samtalsbehandling till patienter som remitteras från distriktsläkare. Gäller endast patienter som är listade på Maria Alberts vårdcentral.

Britt-Marie erbjuder enskilda samtal, psykoterapi/korttidsterapi, bedömningar, rådgivning, behandling och rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Samtalen baseras på PDT (psykodynamisk terapi) och KBT (kognitiv beteendeterapi).

Vår psykoterapeut behandlar:

 • Lätta till medelsvåra depressioner.
 • Lätt till medelsvår ångest.
 • Paniksyndrom.
 • Stressreaktioner.
 • Utmattningssyndrom.
 • Krisreaktioner.

och i vissa fall:

 • Social fobi.
 • Lättare tvångssyndrom.
 • GAD och PTSD.

 

Thomas Embréus

Vår legitimerade psykoterapeut Tomas Embréus erbjuder korttidspsykoterapi för patienter som är listade på Maria Alberts Vårdcentral. Det är din läkare som vid behov remitterar dig till Tomas.

Tomas arbetar utifrån ett integrativt arbetssätt vilket innebär att metod anpassas efter dina behov. Tomas integrerar kognitiv beteendeterapi, lösningsfokuserad terapi, narrativ terapi, traumabehandling och psykodynamisk terapi i sitt arbetssätt. Det viktiga är att dina behov får styra vilken metodik som används.

Vanliga orsaker till att söka stöd i form av psykoterapi är:

 • Depressiva episoder och nedstämdhet.
 • Ångestproblem.
 • Fobier.
 • Trauma.
 • Livskriser.
 • Sorg.
 • Stress- och utmattningssyndrom.
 • Relationsproblem.

När du kommer till vår psykoterapimottagning startar vi med ett bedömningssamtal där vi tillsammans kartlägger ditt problem och den önskade förändring du vill uppnå. Baserat på den informationen bestämmer vi en inriktning för psykoterapin som vi tillsammans tror kan hjälpa dig.

Korttidsterapi innebär att vi tillsammans identifierar ett realistiskt mål som vi kan uppnå på cirka 5 samtal som kan leda till en förbättring som gör skillnad för dig.