Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskor

  • Pernilla Bräck Rundberg, teamledare 
  • Anna Pettersson
  • Johanna Tammpere 

Distriktssköterskor

  • Pia Widing 
  • Anna Ferm
  • Marija Agirman
  • Carina Andersson-Klingler
  • Monica Bolin 
  • Sofia Eriksson