Sjukskrivning

Här hittar du allmän information om vad som gäller vid sjukskrivning. Mer information finns på www.forsakringskassan.se

Under pandemin gäller tillfälliga regler hos försäkringskassan. Vänligen läs mer om detta på www.forsakringskassan.se

Kan jag bli sjukskriven?

Vid sjukdom/skada som medför att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter kan sjukskrivning vara aktuell på hel- eller deltid. Det går ofta bra att arbeta trots sjukdom eller skada.

När kan jag inte bli sjukskriven?

Det är inte alltid möjligt att bli sjukskriven för sådant som hör livet till.

Har jag rätt till sjukpenning?

Om läkare bedömer att du pga sjukdom/skada inte kan utföra arbete kan sjukintyg utfärdas. Intyget skickas till Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till sjukpenning.

Vid arbetslöshet?

Vid arbetslöshet krävs att du inte kan klara något arbete alls på den reguljära arbetsmarknaden för att sjukskrivning ska bli aktuellt.

När behövs sjukintyg?

Du har rätt att sjukskriva dig själv de första 7 dagarna i en sjukperiod. Därefter behövs ett sjukintyg som du ska lämna in till din arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar din sjukpenning under de första 14 dagarna, sedan övergår ansvaret till Försäkringskassan. OBS! Dessa regler är tillfälligt ändrade under Covid-19 pandemin.

Syfte med sjukskrivningen

Sjukskrivning ses som en del av din behandling och ska tillsammans med andra rehabiliterande åtgärder bidra till att du återfår din arbetsförmåga.

Risker med sjukskrivning

Längre tids sjukskrivning kan leda till att det blir svårare att återgå till arbete. Sjukskrivning på deltid kan ofta vara ett bra alternativ. Det är viktigt att du själv tar ansvar för ditt tillfrisknande. Regelbunden kontakt med arbetet är oftast värdefullt.
Inaktivitet kan innebära att tillfrisknande försenas.

Var hittar jag mitt sjukintyg?

Mina intyg är en säker webbtjänst där du kan läsa, skriva ut och spara dina läkarintyg. Du kan också skicka dem till t.ex. Försäkringskassan. Det enda du behöver är en e-legitimation för att kunna logga in och använda tjänsten.

Klicka här för att komma till sidan: Mina intyg