Start

Välkommen till Maria Alberts Vårdcentral!

Centralt beläget i Trollhättan, mellan torget och Högskolan, ligger Maria Alberts Vårdcentral. Vårt mål är att erbjuda en god patientcentrerad vård av hög kvalitet, genom hela livet. Med erfarna och engagerade medarbetare jobbar vi för en god kontinuitet och tillgänglighet. I vår verksamhet finns BVC, motions- och idrottsskadeteam, äldreteam med mobil hemsjukvårdsläkare, vaccinationsmottagning och mycket mer. 

Nyheter 

Uppdaterat 2023-03-20

För information och bokning av vaccination för kikhosta och pneumokocker se vaccinationsfliken. 

*********************************************************************************************

Vi erbjuder alla våra listade patienter en fast läkarkontakt (PAL=patientansvarig läkare).
På akut bokade tider kan det dock (om PAL ej är tillgänlig) bli en annan ordinarie läkare du får träffa.

På vårdcentralen jobbar nu endast ordinarie läkare (10 st) och vi använder oss inte av externa vikarier eller s.k. bemanningsläkare av kvalitets- och kontinuitetsskäl.

*********************************************************************************************

Vaccination Covid-19

Uppdaterat 2023-03-01

80+:
Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023 - februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

65-79 år:
Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023 - februari 2024. Dosen kan med fördel ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

50-64 år:
Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023 - februari 2024. Dosen kan med fördel ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

18-49 år:
För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör också från och med 1 mars 2023.

För vaccination på vårdcentralen krävs tidsbokning. Bokning kan ske via telefon eller vår onlinetjänst Mitt PTJ

Samlingssida för lediga vaccinationstider i kommunen hittar ni HÄR

**********************************************************************************************

Alla våra patienter ska kunna nå oss varje dag. Om telefontiderna är slut kan du även nå oss via 1177 eller lämna ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

Patientsynpunkter/klagomål kan mailas till info.mav@ptj.se eller lämnas som ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

**********************************************************************************************

Här kan du lista dig hos oss!