Start

 Välkommen till Maria Alberts Vårdcentral!

Centralt beläget i Trollhättan, mellan torget och Högskolan, ligger Maria Alberts Vårdcentral. Vårt mål är att erbjuda en god patientcentrerad vård av hög kvalitet, genom hela livet. Med erfarna och engagerade medarbetare jobbar vi för en god kontinuitet och tillgänglighet. I vår verksamhet finns BVC, motions- och idrottsskadeteam, äldreteam med mobil hemsjukvårdsläkare, vaccinationsmottagning och mycket mer. 

Aktuellt just nu

 

Pga rådande pandemiläge görs inga icke akuta besök på vårdcentralen. OBS! Ingen drop in mottagning för barn, vaccinationmottagning eller icke akuta prover.

 

CORONAVIRUS eller ANNAN SMITTSAM SJUKDOM

 

Enligt gällande smittskyddsregler under innevarande Coronapandemi måste alla som ska in till vårdcentralen eller Folktandvården ringa på porttelefonen, till vänster om entrén, först, och invänta vidare instruktion från personal.

Du får INTE komma in – om du har tecken på coronavirus eller annan smittsam sjukdom som feber, hosta, utslag, kräkning eller diarré.


Läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.
Vid allmänna frågor om covid-19 läs på folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13 om du måste prata med någon.

 

CORONAVIRUS OR OTHER CONTAGIOUS DISEASE

 


According to current infection control rules during the Coronapandemia everyone who is about to enter Health Center or Folktandvården/dentist must call the door phone, to the left of the entrances, first, and wait for further instruction from our staff.
Do NOT enter- if you show signs of infection caused by the coronavirus or other contagious disease such as fever, cough, rashes, vomiting or diarrhea.


Read more at 1177.se for further information.
For general questions about covid-19 read more at folkhalsomyndigheten.se or if necessary - call 113 13.

 

 

 

Drop-in mottagning för TBE och Hepatit A + B

Drop-in mottagning för vaccination av TBE och Hepatit A + B. Vi erbjuder drop-in mottagning för vaccination av TBE och Hepatit A + B på torsdagar mellan kl. 14.00-16.00. Det finns ett begränsat antal tider/tillfälle, är tiderna slut får man ringa och boka en tid eller återkomma torsdagen därpå. Observera att denna drop-in mottagning är stängd tillsvidare pga rådnade pandemiläge. 

 

Ordinerad Provtagning

Måndag-torsdag kl 8.00 - 12.00 samt kl. 13.00 - 16.00.
Fredag kl. 8.00 - 12.00.
Ingen tidsbokning behövs.
OBS! Ingen provtagning efter kl. 12.00 dag före helgdag.

Alla våra patienter skall kunna nå oss varje dag. Om telefontiderna är slut kan du även nå oss via vår digitala tjänst Praktikertjänst24 där tjänsten är bemannad: 08.00-15.00 på vardagar. Du kan kan även lämna ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen.

Här kan du lista dig hos oss!

Minska stress och öka ditt välbefinnande med AntiStress-appen


Appen ska ses som ett digitalt egenvårdsverktyg för dig som upplever stress i vardagen och som vill skapa tid för återhämtning. Appen är gratis och nerladdningsbar via App Store och Google Play. AntiStress-appen finns på 10 olika språk och innehåller Medveten andning, Min dagbok och Självskattning av min upplevelse av stress.