Start

Välkommen till Maria Alberts Vårdcentral!

Centralt beläget i Trollhättan, mellan torget och Högskolan, ligger Maria Alberts Vårdcentral. Vårt mål är att erbjuda en god patientcentrerad vård av hög kvalitet, genom hela livet. Med erfarna och engagerade medarbetare jobbar vi för en god kontinuitet och tillgänglighet. I vår verksamhet finns BVC, äldreteam med mobil hemsjukvårdsläkare, vaccinationsmottagning och mycket mer. 

*********************************************************************************************

Justerade patientavgifter inom VGR

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april. Detta innebär att ett flertal patientavgifter höjs samt att en ny patientavgift införs för digitala vårdbesök, både för chatt och telefonrådgivning. Den nya avgiften för digitala vårdbesök påverkar därmed patienter som använder Mitt PTJ eller 1177 direkt.

De huvudsakliga förändringarna innebär bland annat att:

  • Patientavgiften för besök på akutmottagningen höjs från 300 till 400 kronor.
  • Patientavgiften för läkarbesök höjs från 100 till 200 kronor (gäller den vårdcentral där du som patient är listad).
  • Patientavgiften för besök på rehabmottagning höjs från 100 till 200 kronor.
  • Patientavgiften för besök hos sjuksköterska återinförs för personer som fyllt 65 år och blir 50 kronor (gäller den vårdcentral där du som patient är listad).
  • En patientavgift införs för digitala vårdbesök, till exempel chatt och telefonrådgivning under förutsättning att de uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård. Avgiften blir då 80 procent av vad ett motsvarande fysiskt besök hade kostat.
  • Högkostnadsskyddet i öppen vård höjs från 1300 kronor till 1400 kronor.

*********************************************************************************************

                       *********************************************************************************************

Vi erbjuder alla våra listade patienter en fast läkarkontakt (PAL=patientansvarig läkare).
På akut bokade tider kan det dock (om PAL ej är tillgänglig) bli en annan läkare du får träffa.
På vårdcentralen jobbar nu endast ordinarie läkare (10 st) och vi använder oss inte av externa vikarier eller s.k. bemanningsläkare av kvalitets- och kontinuitetsskäl.

*********************************************************************************************

Alla våra patienter ska kunna nå oss varje dag. Om telefontiderna är slut kan du även nå oss via vår chatt Mitt PTJ eller lämna ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

Patientsynpunkter/klagomål kan mailas till info.mav@ptj.se eller lämnas som ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

**********************************************************************************************

Här kan du lista dig hos oss!