Start

Välkommen till Maria Alberts Vårdcentral!

Centralt beläget i Trollhättan, mellan torget och Högskolan, ligger Maria Alberts Vårdcentral. Vårt mål är att erbjuda en god patientcentrerad vård av hög kvalitet, genom hela livet. Med erfarna och engagerade medarbetare jobbar vi för en god kontinuitet och tillgänglighet. I vår verksamhet finns BVC, äldreteam med mobil hemsjukvårdsläkare, vaccinationsmottagning och mycket mer. 

                       *********************************************************************************************

Vi erbjuder alla våra listade patienter en fast läkarkontakt (PAL=patientansvarig läkare).
På akut bokade tider kan det dock (om PAL ej är tillgänglig) bli en annan läkare du får träffa.
På vårdcentralen jobbar nu endast ordinarie läkare (10 st) och vi använder oss inte av externa vikarier eller s.k. bemanningsläkare av kvalitets- och kontinuitetsskäl..

*********************************************************************************************

Alla våra patienter ska kunna nå oss varje dag. Om telefontiderna är slut kan du även nå oss via 1177 eller lämna ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

Patientsynpunkter/klagomål kan mailas till info.mav@ptj.se eller lämnas som ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

**********************************************************************************************

Här kan du lista dig hos oss!