Start

 Välkommen till Maria Alberts Vårdcentral!

Centralt beläget i Trollhättan, mellan torget och Högskolan, ligger Maria Alberts Vårdcentral. Vårt mål är att erbjuda en god patientcentrerad vård av hög kvalitet, genom hela livet. Med erfarna och engagerade medarbetare jobbar vi för en god kontinuitet och tillgänglighet. I vår verksamhet finns BVC, motions- och idrottsskadeteam, äldreteam med mobil hemsjukvårdsläkare, vaccinationsmottagning och mycket mer. 

Höstdoserna av Covid-19 inleds 1/9

Uppdatering 2022-08-19

Vårdcentralen ansvarar för vaccination av alla över 80 år och personer med enbart hemtjänst. Boende på särskilt boende (SÄBO) och personer med hemsjukvård får sin dos 5 via kommunen. Det ska ha gått minst 4 månader mellan dos 4 och 5. Tidsbokning krävs. Bokning kan ske via telefon, vår onlinetjänst Mitt PTJ eller via denna länk, klicka HÄR

Alla yngre än 80 år hänvisas till externa aktörer så som t.ex. apotek eller aktör via denna länk, klicka HÄR

**********************************************************************************************

Alla våra patienter ska kunna nå oss varje dag. Om telefontiderna är slut kan du även nå oss via 1177 eller lämna ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

Patientsynpunkter/klagomål kan mailas till info.mav@ptj.se eller lämnas som ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

**********************************************************************************************

Här kan du lista dig hos oss!