Start

 Välkommen till Maria Alberts Vårdcentral!

Centralt beläget i Trollhättan, mellan torget och Högskolan, ligger Maria Alberts Vårdcentral. Vårt mål är att erbjuda en god patientcentrerad vård av hög kvalitet, genom hela livet. Med erfarna och engagerade medarbetare jobbar vi för en god kontinuitet och tillgänglighet. I vår verksamhet finns BVC, motions- och idrottsskadeteam, äldreteam med mobil hemsjukvårdsläkare, vaccinationsmottagning och mycket mer. 

Aktuellt just nu

 

 Pga rådande pandemiläge görs inga icke akuta besök på vårdcentralen. Ingen drop in mottagning för barn, vaccination eller icke akuta prover.

 

Antikroppstest för Covid-19

 

Antikroppstestning för Covid-19 startar vecka 40. Alla som vill testa sig är välkomna att boka en tid via 1177. Du kan också boka en tid via vår onlinetjänst PTJ24 eller via vår telefon 0520-400 100, detta är dock i huvudsak för er som saknar Bank-ID. Om tillströmningen blir onormalt stor kan väntetider uppstå och vi ber i så fall om överseende med detta. Kostnad för provtagning 160 kr. 

 

Aktuell Coronainformation


Du som har milda luftvägssymtom och överväger om du, av smittskäl, får/vågar gå till jobbet har rätt till att testa dig för Coronaförekomst. Kontakta oss i så fall via vår onlinetjänst PTJ24 eller via vår telefon 0520-400 100.


Om du jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård, folktandvården eller inom polisväsendet eller räddningstjänsten, så är det din arbetsgivare som har ansvaret för denna provtagning. Kontakta denne i så fall.


Om du är akut svårt sjuk, så skall du givetvis också kontakta oss för akut hjälp. Då har vi fulla ansvaret för att hjälpa dig oavsett vilken arbetsgivare du har.

 

 

Alla våra patienter skall kunna nå oss varje dag. Om telefontiderna är slut kan du även nå oss via vår digitala tjänst Praktikertjänst24 där tjänsten är bemannad: 08.00-15.00 på vardagar. Du kan kan även lämna ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen.

Här kan du lista dig hos oss!