Start

 Välkommen till Maria Alberts Vårdcentral!

Centralt beläget i Trollhättan, mellan torget och Högskolan, ligger Maria Alberts Vårdcentral. Vårt mål är att erbjuda en god patientcentrerad vård av hög kvalitet, genom hela livet. Med erfarna och engagerade medarbetare jobbar vi för en god kontinuitet och tillgänglighet. I vår verksamhet finns BVC, motions- och idrottsskadeteam, äldreteam med mobil hemsjukvårdsläkare, vaccinationsmottagning och mycket mer. 

**********************************************************************************************

 

-Aktuellt just nu-

 

**********************************************************************************************

Vaccination mot Covid-19

Uppdatering 2022-04-22

Det är av yttersta vikt att alla nu ser till att bli fullvaccinerade. Inte minst med tanke på det kommande och pågående flyktingmottagandet till Sverige, där många är helt ovaccinerade.

Nu sker endast vaccinationerna på varje enskild vårdcentral. Tidsbokning gäller precis som tidigare till vårdcentralen (via telefon och/eller vår onlinetjänst Mitt PTJ).  Alla som är 18+ kan nu boka sig för att få dos 3. Observera att det måste ha gått rätt antal månader mellan doserna. 3 mån mellan dos 2 och 3 och 4 mån mellan dos 3 och 4. Du som är 65 år och äldre kan nu få en påfyllnadsdos (dos 4) mot Covid-19. 

Boende på särskilda boende (SÄBO) och personer med kommunal hemtjänst får sin dos 4 via kommunen. Ni som enbart har hemtjänst får vaccinationen via vårdcentralen efter tidsbeställning. Vaccinationer i hemmet kommer inte att kunna ske från vårdcentralens sida annat än i speciella undantagsfall.

Om du vill ha en snabbare tid än vi kan erbjuda kan du gå in på länken nedan och se var sådan tid kan erbjudas, klicka HÄR

**********************************************************************************************

Provtagning Covid-19

Vi erbjuder inte längre provtagning för Covid-19 på drop-in pga Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Provtagning rekommenderas fortsatt enbart för sjukvårdspersonal, utvalda patientgrupper med kommunal vård och äldreomsorg samt om läkare i samband med besök bedömer att provtagning är nödvändig för fortsatt patienthandläggning.

Om du har halsont, snuva, feber eller hosta ska du stanna hemma tills du varit helt symtomfri i minst 1 dag. Provtagning behövs ej längre. Om du är fullvaccinerad symtomfri familjemedlem får du gå till jobb/skola, men vid minsta symtom ska du också stanna hemma.

Trots slopade restriktioner i samhället så gäller fortfarande fulla restriktioner inom sjukvården. För att besöka vårdcentralen krävs fortfarande munskydd och att man håller avstånd.

**********************************************************************************************

Alla våra patienter skall kunna nå oss varje dag. Om telefontiderna är slut kan du även nå oss via vår digitala tjänst Mitt PTJ där tjänsten är bemannad måndag-torsdag kl. 08.00-15.00. Du kan även lämna ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

Patientsynpunkter/klagomål kan mailas till info.mav@ptj.se eller lämnas som ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen. 

**********************************************************************************************

Här kan du lista dig hos oss!