Start

 Välkommen till Maria Alberts Vårdcentral!

Centralt beläget i Trollhättan, mellan torget och Högskolan, ligger Maria Alberts Vårdcentral. Vårt mål är att erbjuda en god patientcentrerad vård av hög kvalitet, genom hela livet. Med erfarna och engagerade medarbetare jobbar vi för en god kontinuitet och tillgänglighet. I vår verksamhet finns BVC, motions- och idrottsskadeteam, äldreteam med mobil hemsjukvårdsläkare, vaccinationsmottagning och mycket mer. 

 

Information gällande Coronaviruset

Meddelande från smittskyddsenheten med anledning av rådande Coronavirusepidemi i Kina. Du som insjuknat med feber, hosta och eventuellt halsont inom 2 veckor efter att ha varit i Kina eller varit i kontakt med personer som varit där skall INTE gå in och beträda vårdcentralens lokaler, utan Du skall i stället RINGA 1177 eller till vårdcentralen för vidare instruktioner. Detta av försiktighetsskäl p.g.a. smittorisk. Smittskyddet/Vårdcentralsledningen.

Message from the Centre for Disease Control concerning the current corona virus epidemia in China. If you have contracted fever, cough and possibly a sore throat within 2 weeks of visiting China or been in contact with people who has recently been there; you MUST NOT enter the Health Center (vårdcentral). You should instead CALL 1177 or directly to the Health Center for further instructions. These are precautions due to risk of infection. Center for Disease Control/Health Center Management.

 

Drop-in mottagning för TBE och Hepatit A + B

Drop-in mottagning för vaccination av TBE och Hepatit A + B. Vi erbjuder drop-in mottagning för vaccination av TBE och Hepatit A + B på torsdagar mellan kl. 14.00-16.00. Det finns ett begränsat antal tider/tillfälle, är tiderna slut får man ringa och boka en tid eller återkomma torsdagen därpå.

Ordinerad Provtagning

Måndag-torsdag kl 8.00 - 12.00 samt kl. 13.00 - 16.00.
Fredag kl. 8.00 - 12.00.
Ingen tidsbokning behövs.
OBS! Ingen provtagning efter kl. 12.00 dag före helgdag.

Alla våra patienter skall kunna nå oss varje dag. Om telefontiderna är slut kan du även nå oss via vår digitala tjänst Praktikertjänst24 där tjänsten är bemannad: 08.00-15.00 på vardagar. Du kan kan även lämna ett direktmeddelande i vår "kontaktbrevlåda" i entréhallen.

Här kan du lista dig hos oss!

Minska stress och öka ditt välbefinnande med AntiStress-appen


Appen ska ses som ett digitalt egenvårdsverktyg för dig som upplever stress i vardagen och som vill skapa tid för återhämtning. Appen är gratis och nerladdningsbar via App Store och Google Play. AntiStress-appen finns på 10 olika språk och innehåller Medveten andning, Min dagbok och Självskattning av min upplevelse av stress.