Vi som arbetar här är

Kristin, legitimerad sjukgymnast

Kristin har flera års erfarenhet av arbete inom primärvården och vidareutbildning inom idrottsmedicin, smärtbehandling och McKenzie-konceptet. 

Jessica, legitimerad fysioterapeut 

Jessica har arbetat i primärvården sedan 2002 och är vidareutbildad inom McKenzie, OMT, Axelina, Neurac/Redcord, akupunktur m m. Hon arbetar med KOL- och artrosskola samt utför funktionsbedömningar. Jessica är också utbildad handledare för sjukgymnaststudenter.

Annacarin, legitimerad fysioterapeut

Annacarin har arbetat inom primärvården sedan 2003 och är vidareutbildad inom McKenzie, Axelina, akupunktur, idrottsmedicin, funktionell manuell terapi (FMT) m m. Annacarin håller i vår artrosskola.

Moa, legitimerad fysioterapeut

Moa har arbetat i primärvården sedan 2016 och håller bland annat i stresskola och grupper i basal kroppskännedom. Moa är vidareutbildad i Axelina samt Mckenzie samt mångårig erfarenhet som licensierad personlig tränare och gruppträningsinstruktör.

Karin, arbetsterapeut

Karin har arbetat i primärvården sedan 2014 och har vidareutbildat sig inom handrehabilitering. Hon arbetar bland annat med hjälpmedelsutprovningar, ansökningar för bostadsanpassningar, stressrelaterad ohälsa, sömn och fallprevention. Fokus som arbetsterapeut är individens aktivitetsförmåga och delaktighet.