Patientavgifter

Läkare 275kr
Sjuksköterska 275kr
Psykolog 275kr
Personer över 85 år 0 kr
Barn under 18 år 0 kr

 

Vaccination Enligt separat prislista (Se vaccination)

De flesta betalkort/kreditkort accepteras.

Återbud måste lämnas minst 24 timmar före bokad tid

Uteblivet besök och sent återbud debiteras med 400 kr 
även om du har frikort, är under 18 år eller över 85 år.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.


Högkostnadsskydd - frikort

När du betalat 1300 kr i patientavgifter under en 12-månaders period får du ett frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna.

För läkemedel är högkostnadskyddet 2400 kr i patientavgift. Därefter har du fria läkemedel under den återstående perioden av de 12 månaderna.