Patientavgifter

Läkare 275kr
Distriktssköterska 275kr
Psykolog 275kr (kräver remiss)
Vaccination Enligt separat prislista (Se vaccination)
Barn under 18 år 0 kr

De flesta betalkort/kreditkort accepteras.

Återbud måste lämnas minst 24 timmar före bokad tid

Uteblivet besök och sent återbud debiteras med 400 kr 
även om du har frikort,är under 18 år eller över 85 år.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.

Högkostnadsskydd - frikort

När du betalat 1300 kr i patientavgifter under en 12-månaders period får du ett frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna.

För läkemedel är högkostnadskyddet 2400 kr i patientavgift. Där efter fria läkemedel under återstående 12 månaderna.