Patientavgifter

Läkare 200kr
Distriktssköterska 100kr
Psykolog 100kr (kräver remiss)
Vaccination Enligt separat prislista (Se vaccination)
Barn under 18 år 0 kr

De flesta betalkort/kreditkort accepteras.

Återbud måste lämnas minst 24 timmar före bokad tid

Uteblivet besök och sent återbud debiteras med 200 kr respektive 100 kr
även om du har frikort eller är barn under 18 år.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.

Högkostnadsskydd - frikort

När du betalat 1100 kr i patientavgifter under en 12-månaders period får du ett s k frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna.