Runby Vårdcentral

Runby Vårdcental är en privat husläkarmottagning ansluten till Praktikertjänst, och som drivs på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Vår ambitition är att ge alla våra listade patienter en god tillgänglighet vad det gäller telefon- och mottagningsverksamhet.


Jörgen Syk, Specialist i allmänmedicin, har avslutat sin tjänst på Runby vårdcentral. Vid önskemål att lista sig till annan läkare var vänlig kontakta oss genom 1177 alternativt receptionen på vårdcentralen.

Lista dig hos oss