Runby Vårdcentral

Runby Vårdcental är en privat husläkarmottagning ansluten till Praktikertjänst, och som drivs på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Vår ambitition är att ge alla våra listade patienter en god tillgänglighet vad det gäller telefon- och mottagningsverksamhet.


Nyheter
COVID-19 vaccination


Flera vaccinationsmottagningar har öppnat via Region Stockholm och regionen har bestämt att de som 60-64 år inte ska vaccineras på vårdcentralerna. Det innebär att tiden bokas via Alltid Öppet-appen eller på telefonnummer 1177 knappval 6.

Nu Vaccinerar vi Fas 3, riskgrupper.
Bokning av vaccin sker efter att du fått brev från Region Stockholm med information om att det är din tur för vaccination. Bokning sker via 1177 eller via telefon, knappval 7.


Vaccination med Astra Zenecas vaccin är nu godkänt för de över 65 år, Europeiska läkemedelsverket (EMA) har bedömt vaccinet säkert och Folkhälsomyndigheten har i samråd med Svenska läkemedelsverket beslutat att följa EMA:s bedömning.
Vi vaccinerar nu med Astra Zeneca. Man har inte möjlighet att välja vilket vaccin man får.

Vi vaccinerar i Clas Ohlsons gamla lokaler i Väsby Centrum. Obs! Endast ingång via entré Syd.


Om möjligt fyll i hälsodeklaration och ta med till vaccination:
Hälsodeklaration

Lista dig hos oss