Runby Vårdcentral

Runby Vårdcental är en privat husläkarmottagning ansluten till Praktikertjänst, och som drivs på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Vår ambitition är att ge alla våra listade patienter en god tillgänglighet vad det gäller telefon- och mottagningsverksamhet.


Nyheter
COVID-19 vaccination


Runby vårdcentral är en del av regionens vaccinationsprogram. Vi kommer att informera här när vi vet mer om tidpunkt för vaccinationerna och hur du bokar tid. Du som omfattas av våra insatser på äldreboenden och i hemsjukvård kommer att bli kontaktad och behöver inte själv göra något för att boka tid eller anmäla dig.


 


 

Lista dig hos oss