Distriktssköterska

Distriktssköterskan är legitimerad sjuksköterska med lång yrkes-erfarenhet och specialistkompetens i öppen hälso- och sjukvård som arbetar med såväl hemsjukvård som mottagningsverksamhet.

På mottagningen utför vi bland annat såromläggning, borttagning av stygn, blodtrycksmätning, injektion mm. Vidare utför vi utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel, diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel samt vissa tekniska hjälpmedel. Vi arbetar även med att undervisa samt att ge stöd och råd till patienter med diabetes. Vi erbjuder även hjälp med rökavvänjning.

Det är tidsbokad mottagning till distriktssköterska. Ring telefonnummer: 08-590 990 60 för att boka en tid.

Distriktssköterska Daniel Jasim
Distriktssköterska Massomeh Borzoy


Helger
Vid behov av besök av sjuksköterska/distriktssköterska under helger 08.00-17.00 skriver våra sköterskor remiss till Aleris.