Distriktssköterska

Distriktssköterskan är legitimerad sjuksköterska med lång yrkes-
erfarenhet och specialistkompetens i öppen hälso- och sjukvård
som arbetar med såväl hemsjukvård som mottagningsverksamhet.

På mottagningen utför vi bland annat såromläggning, borttagning av stygn, blodtrycksmätning, injektion mm. Vidare utför vi utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel, skriver hjälpmedelkort på t.ex. diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel samt vissa tekniska hjälpmedel. Vi arbetar även med att undervisa samt att ge stöd och råd till patienter med diabetes, KOL och astma och utför spirometri- undersökningar samt hjälper med rökavvänjning.       

Det är tidsbokad mottagning till distriktssköterska. Ring telefonnummer 08-590 990 60 för att boka en tid.

DSK Tarja Rämö

DSK Anne-Charlotte Engblom

Telefon: 08-590 990 60

Helger

Besök av distriktssköterska under helger 08.00-17.00 hänvisas till PR Vård via vårdguidens hemsida.