Vår verksamhet

Hos oss arbetar 2 distriktsläkare, 1 AT läkare, 1 Leg. Läkare, 1 distriktssköterska, 2 mottagningssköterskor, 2 undersköterska, 1 sekreterare samt. 1 receptionist.

Vårt mål är att ge dig och din familj en trygg och säker vård. Mottagningen är kvalitetsdiplomerad sedan flera år.