Vår verksamhet

Hos oss arbetar distriktsläkare, läkare, psykolog, distriktssköterskor,  sjuksköterskor,  undersköterskor, sekreterare och receptionist.

Vårt mål är att ge dig och din familj en trygg och säker vård. Mottagningen är kvalitetsdiplomerad och miljöcertifiering enligt ISO 14001 sedan flera år.