Vår verksamhet

Hos oss arbetar 3 distriktsläkare, 1 legitimerade läkare, 1 legitimerad psykolog, 2 distriktssköterskor, 3 mottagningssköterskor, 2 undersköterskor, 1 sekreterare samt 1 receptionist.

Vårt mål är att ge dig och din familj en trygg och säker vård. Mottagningen är kvalitetsdiplomerad sedan flera år.