Läkare

Besök hos läkare bokas hos mottagningssköterska på telefonnr. 08-590 990 60 kl 08:00-17.00. Telefontid med läkare bokas hos mottagningssköterska på telefonnr. 08-590 990 60, 08:00-17.00 Läkaren ringer då upp på avtalad tid, oftast mellan kl 13.00-14.00

Distriktsläkare är specialist i allmänmedicin. Vi står för första linjens vård och utgör basen i sjukvårdssystemet och gör bedömningar av alla kategorier av medicinska tillstånd.
Runby Vårdcentral medverkar även i Karolinska Institutets utbildning av läkare och därför finns det ofta läkarkandidater placerade hos oss.

Lars Åberg, Specialist i allmänmedicin, Verksamhetschef

Natalia De-Millo, Specialist i allmänmedicin

Naila Kamal, Specialist i allmänmedicin

Ksenia De-Millo, Leg. Läkare