Vi tar just nu ej emot nya patienter för medicininsättning av ADHD-medicin

För närvarande tar vi tyvärr ej emot nya patienter för medicininsättning av ADHD-medicin på grund av högt söktryck. Vi hänvisar istället till annan BUMM som har det uppdraget. Vår hemsida kommer uppdateras när vi tar emot nya patienter igen. Vi tar självfallet emot de barn och ungdomar som utreds på Stockholm Kids för medicininsättning där diagnos sätts.