Demensmottagning

Här jobbar Malin Lindberg sjuksköterska. På vårdcentralen utförs basal demensutredning som innefattar minnestester, blodprover och röntgenundersökning av hjärnan (DT). Utredningen kan initieras av patienten själv, anhörig/närstående eller sjukvårdspersonal. Mottagningen är ansluten till det nationella kvalitetsregistret Svedem.