Vaccination

Vaccination

Vi erbjuder rådgivning och vaccinationer inför resor som är kortare än tre veckor.
Kontakta distriktssköterskorna på telefonnummer 010-83 81370 för rådgivning och bokning.

Vi har vaccin mot:

  • Hepatit A
  • Hepatit A + B
  • Polio
  • Stelkramp + difteri

Vi vaccinerar inte mot

  • TBE
  • Influensa
  • Pneumokocker
  • Covid-19

Dessa vaccin hänvisas till Regionens vaccinationsenhet.

Vaccinationskostnad enligt Region Värmlands prislista.
Prislista vaccin
En besöksavgift på 300 kronor tillkommer. Kostnaden ingår ej i högkostnadsskyddet.

Vi registrerar alla givna vaccinationer i Svevac, som är en datoriserad vaccinationsjournal.
Svevac används av alla regionanslutna vårdgivare.
Smittskydd Värmland