Priser

Patientavgifter


Besöksavgiften betalas via faktura som skickas från Region Värmland, bor du utanför Region Värmland skickas fakturan från Visma. Kostnaden för hälsovård, som vaccination och intyg, ingår ej i högkostnadsskyddet/frikort.

Följande större förändringar gäller från och med 1 januari 2024

Uteblivet besök
Höjs från 400 kronor till 600 kronor

Sent avbokat besök
Ny avgift 600 kr. Patienten måste avboka sitt besök senast 24 timmar innan besöket.

Högkostnadsskydd från den 1 januari 2024:
Öppen hälso- och sjukvård: 1 400 kronor
Hjälpmedel: 1 400 kronor
Sjukresa: 2 800 kronor

Från och med januari 2017 har patienter som är 85 år eller äldre avgiftsfri sjukvård.

Mer information om aktuella avgifter finns under länken nedan

Aktuella avgifter