Fotterapeutmottagning

Vår fotvårdsterapeut heter Anna Holm Troland.
Hon arbetar främst med diabetespatienter och har regelbundna kontroller på dessa patienter.
Hos henne kan du få hjälp med medicinsk fotvård som en del i din övriga vård och behandling.
Patienter remitteras via remiss från diabetessköterskan.
Just nu har vi även en fotvårdsterapeut som heter Theresia Jönsson.