Snarkskenor

Snarkskenor - antiapnéskenor

Dödstrött på morgonen? Snarkar du? Sömnproblem? Huvudvärk?

Då kan det bero på att du är drabbad av sömnapné.
Sjukdomen sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll under sömnen, ofta (men inte alltid) i kombination med kraftig snarkning.

Hur farligt är det med allvarlig snarkning?

Det finns allt fler studier som klart visar att allvarlig snarkning (där sömnapné sedan konstateras) har stark korrelation till ett stort antal följdsjukdomar. Därmed är risken stor att många felbehandlas idag. Sjukvården har blivit bättre på att diagnostisera sömnapné men om man behandlar symptomen, exempelvis högt blodtryck istället för att behandla sömnapnén så är risken stor att man inte kommer åt den underliggande orsaken. Felmedicinering är idag ett stort problem i sjukvården och där är sömnapné inget undantag.

Hur kan vi hjälpa dig?

Snarkskenor är en väg att behandla sömnapnéer. Våra apnépatienter utreds på Aleris Sömnapné vid Sabbatsbergs sjukhus och remitteras sedan till oss för att få en snarkskena. Om det anses att du lider av sömnapnésjukdom, bekostar Region Stockholm din snarkskena (som led i sjukdomsbehandling) och du betalar bara för två läkarbesök, alternativt använder ditt frikort för sjukvård och viss tandvård. Vi utför även "egenbetalda" apnéskenor.