Omtanke

"Det känns som att komma till ett SPA", är bara en av många positiva kommentarer om vår mottagning. Det var precis så vi ville att det skulle kännas när vi byggde vår nya mottagning år 2006.
Varsamma val av färger och material resulterade i en varm och välkomnande mottagning - en värme, även vi som arbetar här, försöker förmedla.
Vi har två behandlingsrum. Ett av rummen fick en hypermodern behandlingsstol januari 2020 - båda behandlingsenheterna är tillverkade i Finland.

Digital journal och digital röntgen

Ända sedan år 2001 är mottagningen helt digitaliserad. Vi slipper därmed mycket av pappershanteringen och hanteringen av miljöfarliga framkallningsvätskor. Allt finns samlat i din journal - tryggt och säkert.

Material och metoder

Vi köper aldrig billiga kopior för att hålla nere dina och våra kostnader. I stället har vi valt så kallad "Golden standard" - de mest beprövade och bästa materialen och den bästa tillgängliga utrustningen. Att följa med i utvecklingen utan att alltid leda den - det känns tryggt och säkert för oss och därigenom även för dig.

Miljötänk

Allt miljöfarligt avfall återvinns eller destrueras av Stena Miljö. Förpackningar och allt som går att återvinna skickas till Stockholms miljöstationer.
Våra golv är av naturmaterial. Vi kämpar ständigt med att hålla nere vår energiförbrukning.

Kvalitetscertifiering

Vi är sedan flera år kvalitetscertifierade enligt Praktikertjänsts interna kvalitets- och ledningssystem. Ett levande utvecklingsarbete.