Tankar om tandvård

Med dessa rader vill vi presentera oss och samtidigt önska dig varmt välkommen till oss.

På mottagningen hittar du - förutom Jonas, som är tandläkare - Sara, tandsköterska och kunskapskälla och den som vanligtvis svarar i tekefonen när du ringer till oss. Hon kan svara på de flesta frågor du har om din mun.

Inom kort kommer vi åter att kunna erbjuda tandhyienistens tjänster då vi söker med ljus och lykta efter den bästa att finna. Tjänsten är alltså just nu vakant.

Vi strävar alltid efter att göra ditt besök hos oss till en positiv upplevelse.

Det ska inte behöva göra ont att gå till tandläkaren och ingen skall längre behöva vara rädd och orolig vid ett tandläkarbesök heller.

Vår ledstjärna är friskvård

Det betyder att vår grundfilosofi är att hjälpa dig att hålla dig frisk i munnen. Vi arbetar för att du ska slippa hål i tänderna eller andra munsjukdomar.
Hela vår verksamhet är fokuserad på dig. All vår ansträngning och all vår utveckling har dig i fokus. Vi jobbar hårt för att vänlighet, trygghet och omtanke ska genomsyra allt det vi gör från det första telefonsamtalet och genom hela behandlingen.
Vi vill att våra patienter skall känna delaktighet i sin vård. Vi ger alternativen och tillsammans gör vi valen. Våra patienter ska känna sig trygga och veta att de får bästa tänkbara tandvård som svarar mot de krav och förväntningar och individuella behov varje patient har.

Efterutbildning

Med de snabba förändringar som sker inom tandvårdens område idag, så krävs det att vi i tandvårdsteamet är uppdaterade. Vi lägger ner stora summor varje år på efterutbildning och kurser, så att du som patient skall känna dig trygg med att vi använder oss av de bästa av tillgängliga metoder inom både diagnostik, behandling och omhändertagande.
Vi är mycket noggranna med vår journalföring, så att både myndigheter och kollegor kan sätta sig in i och följa vad som gjorts och sagts under dina besök hos oss.