Tandvårdsstödet 2008

Sedan 1999 råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Det innebär att priserna på olika behandlingar hos olika tandvårdsmottagningar kan variera något.

I Sverige har vi ett tandvårdsstöd som innebär att Försäkringskassan eller Landstinget lämnar ersättning med ett fastställt belopp. Beloppet varierar beroende på den behandling Du får.

Vi lämnar alltid ett kostnadsförslag efter undersökning och före behandling. Kom i tid och glöm inte lämna återbud om Du inte kan komma. Uteblivanden och sena återbud debiteras. En tom behandlingsstol gör i slutänden att vi måste höja priserna, vilket vi vill undvika.

Du som är under 24

I Stockholms Län har Du möjlighet att välja mellan Folktandvården och privata tandvårdsföretag. Dina besök hos Praktikertjänstmottagningar är kostnadsfria (i det Landsting du är folkbokförd i), precis som hos Folktandvården. Detta gäller till och med det år du fyller 23.

Du som är under 29

Tack vare det statliga tandvårdsstödet får du som fyller 24 till 29 innevarande år, ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget är 600 kr per år (1200 kr under två år). Du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket Du har kvar.

Du som är över 30 men inte fyllt 65

Fyller du 30-64 innevarande år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket Du har kvar.

Du som är 65+

Från det år du fyller 65, blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket Du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får Du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får Du 50 procents ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får Du 85 procents ersättning.
  • Är tandläkarens pris högre än referenspriset, betalar Du 100% av det överskjutande beloppet. (Exempel: Referenspris 810 kr, tandläkarens pris 880 kr. Differens 70 kr inräknas inte i högkostnadsskyddet, utan ersätts med 100% av patienten).

Kosmetisk tandvård

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör Dig fri från smärta och sjukdomar. Att Du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende.
Om Du däremot vill ha en annan typ av behandling får Du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård (ex skalfasader, byte av felfria amalgamfyllningar och tandblekning) ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet och är dessutom belagt med 25% moms utöver tandläkarens pris.