Nya patientavgifter införs den                  1 september 2021.

Fullmäktige har den 2021-04-20 § 45 beslutat att patientavgift från och med den 1 september 2021 ska tas ut för kvalificerad distanskontakt via telefon (telefonbesök) i enlighet med regelverket för patientavgifter i Västmanland. Eftersom det är ett politiskt beslut behöver vi som vårdcentral arbeta utifrån det nya regelverket. Det är också alltid vården som avgör om ett vårdbesök kan utföras på distans.

Läkarbesök

170 kr

Telefonbesök 170 kr
Sköterskebesök 170 kr
Kuratorsbesök 170 kr
Dietistbesök 170 kr
Fysioterapeut 170 kr

Provtagning                     

0 kr
     

Telefonrådgivning är kostnadsfri.

Sjukvård till barn och ungdomar som ej fyllt 20 år är kostnadsfri.

Vi utför normalt sett inte vanliga hälsokontroller, men vi kan vid behov utfärda intyg eller ge råd. I dessa fall gäller andra taxor och frikort är inte giltigt.

Högkostnadsskydd - e-frikort

När du betalat 1300 kr i patientavgifter under en 12-månadersperiod får du s k frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna. Du blir även informerad av receptionspersonal då du kommit upp i frikort.

Uteblivet besök

Det tillkommer även ny patientavgift från och med 2021-09-01 för sent avbokade besök. Om du missar din tid, ombokar eller avbokar senare än klockan 08.30 samma dag som din bokade tid får du betala ordinarie patientavgift samt en uteblivandeavgift. Det gäller även om du har frikort, är under 20 år eller har fyllt 85 år. För barn under 18 år debiteras barnets vårdnadshavare. Patientavgiften för detta är i dagsläget 270 kr.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.
  • Faktura för uteblivet besök gäller även barn under 20 år samt de som är är över 85 år.