Dietist

Primärvårdens dietister är organiserade i en egen enhet och arbetar med 22 av länets vårdcentraler. Inget remisskrav.

Primärvårdens dietister ger kostbehandling till barn och vuxna vid olika tillstånd som till exempel ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

Dietisten tar vanligtvis en kostanamnes, det vill säga frågar hur du brukar äta och dricka en vanlig dag. Du får också berätta hur det du äter och dricker påverkar dina besvär. Dietisten ger råd och information och ni kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar. Du kan både få individuell rådgivning eller gruppbehandling.

För bokning av telefontid, ring: 021 - 17 60 35.

I Västerås sker alla besök på vår mottagning som ligger på Norra Källgatan 2