Psykolog / Samtalsterapeut

Samtalsbehandling

Ibland kan livet bli svårt och vi kan alla vara i behov av hjälp för att komma vidare. Samtalsbehandling hos Tégner vårdcentral innebär att vi tillhandahåller ett brett utbud av insatser som passar för dig som individ. Vi erbjuder därför en variation av behandlingsformer som exempelvis:

 • Individuella samtal (cirka 5 tillfällen)
 • Gruppbehandlingar för bland annat stress men även depression och ångest
 • Internet-KBT samt fördjupad bedömning/screening inför eventuell remiss till Vuxenpsykiatrin.

 

Individuella samtal:

Våra behandlare har olika erfarenhet och utbildning vilket ger ett bredare utbud av att möta dig som individ utifrån dina behov. Vi arbetar bland annat utifrån kognitiv beteendeterapi, affektfokuserad terapi, compassion fokuserad terapi, FACT, ACT med mera.

Samtalen består av ett förändringsarbete av tankar, känslor och beteende där syftet är att ge ökad livskvalité. Att gå i terapi kräver en hel del eget arbete och motivation varför en initial bedömning alltid görs utifrån vilken insats som är lämpligast för just dig, just nu. Samtalsterapi används bland annat vid: ångesttillstånd, nedstämdhet/depressionstillstånd, social ångest, specifik fobi, paniksyndrom, stress, tvångssyndrom eller trauman. 

Gruppbehandlingar:

 • Livshanteringsgrupp (stress/utmattning)
 • Ångest och depression

Mottagningens gruppbehandlingar sker i ett samarbete mellan psykolog/terapeut och fysioterapeut. I denna behandling utgår vi dels från förhållningssätt i ACT (Acceptance Commitment Terapi) och basal kroppskännedom med även Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Internet-KBT (IKBT):

För vissa som kämpar med måendet kan det vara hjälpsamt att kunna ansvara själv för sin behandling och göra den i lugn och ro i sitt eget hem. Mottagningen har således ökat utbudet med IKBT som är en internetbaserad terapi som följs och leds av psykolog/terapeut digitalt. Behandlingsprogrammen kräver mycket eget ansvar men är en möjlighet för dig att få en manualbaserad behandling som vid genomförande har visat mycket god effekt på psykisk ohälsa. IKBT kan erhållas enligt följande:

 • Självkänsla
 • Oro
 • Smärta
 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Social ångest
 • Sömn
 • Stress


Ibland kan livet göra ont och vi kan vara med om livshändelser eller andra miljömässiga faktorer som påverkar vårat mående. Detta betyder inte att vi är i behov av sjukvård eller har en psykisk sjukdom. När livet är tufft kan vi däremot vara i behov av stöd. Här finns flertal olika aktörer som du kan få hjälp med att finna via vårdcentralen. Exempel på dessa insatser kan vara Hälsocentrum, Talk2me, Familjecentrum, Familjerådgivningen, Claudiamottagningen, Ungdomsmottagningen med mera.