VÅR VERKSAMHET

Nytt fr o m 2022-04-25

Flextrafiken linje nr 92 stannar vid hållplats 2606 som ligger utanför ingången till Tegnér vårdcentral.

 

Namnbyte och flytt

Den 3 januari 2022 öppnar vi i nya lokaler i Tegnérlunden, Forskargränd 2.

Vi byter också namn till Tegnér vårdcentral. Telefonnumret är dock lika - 021-15 25 00. Våra listade patienter följer med oss automatiskt.

 

Tegnér Vårdcentral tillhörande Praktikertjänst etablerades år 1994 och är sedan dess en välfungerande vårdcentral med verksamhet inom alla aspekter av primärvård. Vi är för närvarande sex specialister i allmänmedicin, fyra ST-läkare samt har även AT- och BT-läkare i perioder.

Vi sköter läkarbemanningen på ett ålderdomshem/servicehus. Vi har distriktsköterskor med särskild kompetens inom diabetes, demens, hypertoni, inkontinens, astma/KOL och rökstopp. Egen BVC och MVC med barnmorskor, sköterskor och psykolog med bl a föräldra- och pappagrupper.

Tre fysioterapeuter som erbjuder bland annat sjukgymnastisk behandling, kiropraktik, akupunktur, medicinsk yoga, artros-/diabetesskola och neurologisk behandling. Det finns även möjlighet till gruppaktiviteter med cirkel-/styrketräning, kroppskännedom samt balans-/koordinationsträning. Vår arbetsterapeut finns här hos oss på måndagar samt onsdag förmiddag.

Vi har inte drop-in varför vi hänvisar våra patienter att boka tider via telefon: 021-15 25 00. Alla besök är tidsbokade där akuta fall triageras av sköterska via telefon.

De flesta bokade ärenden anmäls i självbetjäningsterminalen. Tag en nummerlapp för ärenden som vaccination och intyg, de behandlas i receptionen.

 

VIKTIG INFORMATION

Från 1/11 2021 sker all Covid-vaccinering på Tegnér vårdcentral. Tidsbokning för detta sker i första hand via 1177.se (e-legitimation behövs) alternativt Vaccinationsbokningen 021-481 87 00.


Vid särskilda behov kan vårdcentralen kontaktas på 021-15 25 00.

 

Har du frågor om Covid - Gå in på 1177.se eller Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Vi har ett ansträngt läge inom vården och på Tegnér Vårdcentral på grund av pandemin. Vi hanterar inkomna ärenden i den takt vi mäktar med. Det kan ta extra lång tid nu med provsvar eller återkoppling på bokade ärenden.