Psykolog / Samtalsterapeut

Samtalsterapeut finns på mottagningen. Telefonkontakt via mottagningens sköterskor på telefonnummer:

021-15 25 00

Astrid Paulsson, samtalsterapeut

Alexandra Laini Bovellan, psykolog

Samtalsmottagningen är belägen i vårdcentralens lokaler, plan 2.

Besöksavgift: 170 kr

Samtalsbehandling

Om man har hamnat i en svår livssituation kan vi erbjuda samtalsstöd eller terapi för att få möjlighet till att må bättre. Vi erbjuder 6-8 samtal.

Psykisk ohälsa kan visa sig genom många olika symtom som exempelvis sömnstörningar, trötthet, smärta, koncentrationsproblem, ångest och långvarig nedstämdhet.

Vi arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi samt utifrån psykodynamisk grund och ett centralt inslag är affekthantering där man försöker förstå och hantera affekter som en del i behandlingen. Samtalen består av ett förändringsarbete av tankar, känslor och beteende där syftet är att ge ökad livskvalité. Samtalsterapi används bland annat vid:

  • Oro/ångesttillstånd
  • Nedstämdhet/depressionstillstånd
  • Social fobi, specifik fobi
  • Panikattacker
  • Stresshantering
  • Sömnproblem
  • Tvångssyndrom
  • Trauma

Samtalsstöd kan även ges vid sjukdom, dödsfall, kris och sorg samt livsstilsproblem.

Vid smärtproblematik finns det ett samarbete mellan kurator och fysioterapeut. I denna behandling utgår vi från förhållningssätt i ACT (Acceptance Commitment Terapi) och basal kroppskännedom.