Personalbild

Vallentuna Husläkargrupp

Välkomna till oss på Vallentuna Husläkargrupp!


För att det ska vara lätt att få vård och hjälp när det behövs erbjuder vi tidsbokade akuta besök till läkare. Kontakta mottagningen på telefon 08-51170620 för att få vägledning avseende detta. Sjuksköterskorna har tidsbokad mottagning alla vardagar.


För oss är det viktigt att kunna erbjuda bra och säker vård i livets alla skeden. 
Hela familjen ska känna sig välkommen på vår husläkarmottagning!


Mottagningen är miljöcertifierad enl ISO 14001:2015


Vill du lista dig hos oss?


För närvarande har vi listningsstopp, men du har alltid möjlighet att ställa dig på kö till vår mottagning. Det kan du göra här via vår hemsida. Du kan också fylla i en listningsblankett direkt på mottagningen eller kontakta oss på telefon 08-511 706 20 så skickar vi hem en blankett till dig.
Välkommen till oss på Vallentuna Husläkargrupp!


 


Nyheter


Kallelser och brev via Kivra


Från och med september 2022 har du möjlighet att få dina kallelser till besök och även brev från mottagningen skickade elektroniskt direkt till din ebrevlåda på Kivra. För att kunna få detta behöver du vara ansluten till Kivra. Är du inte ansluten till Kivra kommer kallelser och brev istället per post på vanligt sätt. Du behöver inte meddela mottagningen vilket du önskar, utan det sker automatiskt. 


 


Vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa:


Vaccinationskampanjen pågår under perioden 7 november 2023 - 29 februari 2024. Den riktar sig till personer 65 år och äldre samt yngre personer tillhörande en riskgrupp (se nedan). Det finns möjlighet att få vaccin mot covid vid samma tillfälle.


Vaccination kommer att ske på mottagningen tisdagar och torsdagar kl 13.00-14.30. Tidsbokning sker via 1177.se alt via telefon 08-51170620.
Det finns ingen möjlighet till drop-in för vaccination.


Riskgrupper för influensa och covid:


Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12.


Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck.
Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma.
Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
Kronisk lever- eller njursvikt.
Diabetes mellitus typ 1 och 2.
Generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom.
Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom.


 


 


Covidvaccination
Nya rekommendationer från och med 1 oktober 2023


 


80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023 oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall från senaste dos: minst 3 månader.


65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år
Rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023 oavsett tidigare antal doser. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.
Tidsintervall från senaste dos: minst 3 månader.


50–64 år
Ovaccinerade personer rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.
För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen.
För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.


18–49 år
Ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen.
För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.


Tidsbokning vaccination:


För personer 65 år och äldre eller tillhörande en riskgrupp (se ovan) erbjuds vaccination på vårdcentralen vid samma tillfälle som vaccination mot den årliga influensan. Tidsbokning för detta görs på webben via 1177.se alt per telefon 08-51170620.


Övriga personer hänvisas att boka tid för detta på en vaccinationsmottagning. Flera mottagningar har även drop-in för vaccination.


All samlad och uppdaterad information finns på 1177.se.


  


Med anledning av Covid-19 har vi tills vidare stängt vår öppna mottagning. Du är istället välkommen att kontakta mottagningen per telefon för rådgivning, så får du vid behov en bokad tid till läkare. Det går för närvarande inte heller att boka tid via 1177.se


Du som redan har en bokad tid till sköterska eller läkare berörs inte av detta.


Videobesök


Nu finns även möjligheten att i vissa fall genomföra ditt besök hos läkare eller sjuksköterska på distans med hjälp av video. För att kunna genomföra detta behöver du tillgång till en smartphone samt bankID. Kostnaden är densamma som för ett vanligt läkar- eller sköterskebesök.


Covid-19


De som insjuknar med luftvägssymptom som exempelvis feber och hosta rekommenderas stanna i hemmet och behandla symptomen som vid den vanliga säsongsinfluensan.
Har man misstanke om pågående covid-19 infektion och behöver rådgivning eller behandling av sjukvården ska man kontakta 1177 för att därefter vid behov hänvisas vidare. Har man frågor kring coronavirus ska man istället ringa 11313.
Man skall med hänsyn till smittrisken i samband med luftvägssymptom inte uppsöka sin ordinarie vårdcentral utan att först ha kontaktat vårdcentralen per telefon.


Provtagning för Covid-19
Om du har symptom och misstänker att du kan ha covid-19 skall du stanna hemma och behandla symptomen som vid den vanliga säsongsinfluenan. Det förekommer för närvarande ingen generell provtagning eller smittspårning av covid 19. Du har möjlighet till egenprovtagning i hemmet med sk snabbtest.


För personal inom hälso- och sjukvården gäller fortsatt provtagning vid symptom som tyder på covid 19. Kontakta din arbetsgivare för information om hur provtagningen går till.


Mer information finns fortlöpande uppdaterad på folkhälsomyndigheten.se eller 1177.se.


 


Psykisk ohälsa hos barn och unga


1 december 2021 startar Första Linjens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa på Täby Centrum Doktorn. De ansvarar för de barn mellan 6 och 17 år som är i behov av ytterligare vård för psykisk ohälsa och som är listade på en vårdcentral i Täby eller Vallentuna. Du söker med remiss från din vårdcentral. 
Mottagningen finns på Kemistvägen 10 i Täby.


Läs vidare på: 
https://tabycentrumdoktorn.se/forsta-linjen/


Nationella patientenkäten
I den nyligen genomförda nationella patientenkäten fick vår mottagning mycket höga poäng. Vi tackar för ert förtroende!


Prickmottagning
Vi har regelbundet prickmottagning då vi har möjlighet att bedöma födelsemärken. För att boka en tid till detta kontakta mottagningen på tel 511 706 20.


Äldremottagning
Vi har äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år eller äldre. Du har möjlighet att nå en sjuksköterska på telefon varje vardag kl 8.30-9.30 på telefonnummer 072-872 66 80 för rådgivning, information eller tidsbokning.


 


Uppdaterad 2023-12-18

Lista dig här