Vaccination

Vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa:

Vaccinationskampanjen pågår under perioden 7 november 2023 - 29 februari 2024. Den riktar sig till personer 65 år och äldre samt yngre personer tillhörande en riskgrupp (se nedan).
Det finns möjlighet att få vaccin mot covid vid samma tillfälle.

Vaccination kommer att ske på mottagningen tisdagar och torsdagar kl 13.00-14.30. Tidsbokning sker via 1177.se alt via telefon 08-51170620.
Det finns ingen möjlighet till drop-in för vaccination. 

Riskgrupper för influensa och covid:

Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12.

Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck.
Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma.
Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
Kronisk lever- eller njursvikt.
Diabetes mellitus typ 1 och 2.
Generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom.
Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom.

 

Covidvaccination
Nya rekommendationer från och med 1 oktober 2023

80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023 oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall från senaste dos: minst 3 månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år
Rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023 oavsett tidigare antal doser. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.
Tidsintervall från senaste dos: minst 3 månader.

50–64 år
Ovaccinerade personer rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.
För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen.
För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

18–49 år
Ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen.
För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Tidsbokning vaccination:

För personer 65 år och äldre eller tillhörande en riskgrupp (se ovan) erbjuds vaccination på vårdcentralen vid samma tillfälle som vaccination mot den årliga influensan. Tidsbokning för detta görs på webben via 1177.se alt per telefon 08-51170620.

Övriga personer hänvisas att boka tid för detta på en vaccinationsmottagning. Flera mottagningar har även drop-in för vaccination.

All samlad och uppdaterad information finns på 1177.se.

 

 

Övriga vaccin:

Vaccination mot influensa och lunginflammation sker på mottagningen endast under de aktuella vaccinationskampanjerna.

För all övrig vaccination, inklusive TBE och resevaccin, ber vi dig i stället vända dig till en vaccinationsmottagning. 

 


Uppdaterad 2023-11-29