Patientavgifter

Nedan följer några av de avgifter som gäller från 1 januari 2016.

Besök hos husläkare  200 kr
Besök hos distriktssköterska  100 kr
Under 18 år eller över 85 år  0 kr
Besök på jourmottagning/lättakut  200 kr
Besök på sjukhusets akutmottagning   400 kr
Besök på sjukhusets akutmottagning för barn   120 kr
Besök hos specialistläkare   350 kr
Besök hos specialistläkare efter remiss  150 kr
Besök på röntgen  200 kr
Receptförskrivning per telefon  0 kr

Från och med 1 november 2017 är vår kassa kontantlös. Betalning sker med betalkort eller faktura.

Då man sammanlagt betalat 1100 kr under loppet av ett år har man rätt till frikort, vilket gäller i ett år räknat från första besöket.
Vi är anslutna till e-frikortstjänsten.

För intyg gäller särskild avgift. Högkostnadsskydd eller frikort gäller inte.

Uteblivet besök

Avgift för uteblivet besök (400 kr) tas ut om patienten inte lämnat återbud senast 24 timmar före avtalat besök.

Detta gäller även för barn under 18 år, patient över 85 år samt för patienter med frikort och oavsett om det gäller besök hos sjuksköterska eller läkare.

Uppdaterad 2020-11-26