Patientavgifter

Nedan följer några av de avgifter som gäller från 1 januari 2024

 

Besök  hos läkare på vårdcentral 275 kr
Besök hos sjuksköterska på vårdcentral 275 kr
Om du är under 18 år resp 85 år och äldre 0 kr
Videobesök 275 kr
Besök på närakut/jourmottagning 250 kr
Besök på sjukhusets akutmottagning 400 kr
Besök hos läkare på specialistmottagning 250 kr
Besök hos kurator/psykolog 250 kr
Besök hos sjukgymnast/arbetsterapeut/dietist 250 kr
Röntgen 0 kr
   


Från och med 1 november 2017 är vår kassa kontantlös. Betalning sker med betalkort eller faktura.

Då man sammanlagt betalat 1300 kr under loppet av ett år har man rätt till frikort, vilket gäller i ett år räknat från första besöket.
Vi är anslutna till e-frikortstjänsten.

För intyg gäller särskild avgift. Högkostnadsskydd eller frikort gäller inte.

Uteblivet besök

Avgift för uteblivet besök (400 kr) tas ut om patienten inte lämnat återbud senast 24 timmar före avtalat besök.

Detta gäller även för barn under 18 år, patient över 85 år samt för patienter med frikort och oavsett om det gäller besök hos sjuksköterska eller läkare.

Uppdaterad 2024-04-02